கலந்தாய்வு- 2022-23

கலந்தாய்வு

நாள் 

சிறப்பு ஒதுக்கீடு (விளையாட்டு, மாற்றுத்திறனாளிகள், முன்னாள் இராணுவத்தினர், NCC ) அனைத்து முதுஇளநிலைப் பாடப்பிரிவுகள்

26-09-2022 காலை 10 மணிக்கு
   

முதல் கலந்தாய்வு  

26-09-2022 காலை 10 மணிக்கு

   

 

 

Contact us

The Principal

Government Art and Science College

Perunavalur, Aranthangi - 614618

E-Mail : gascaranthangi@gmail.com

Telephone:04371233020

9444538290,9944218290.